durf verschil te maken
Praktijkschool Helmond

De Praktijkschool Helmond is een school voor voortgezet onderwijs met een speciaal karakter. Dat speciale karakter wordt gekenmerkt door kleinschaligheid. Wij hebben de mogelijkheid om veel extra aandacht te besteden aan veiligheid en het leer - en leefklimaat in onze school.

 

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. Praktijkschool Helmond heeft als missie om alle leerlingen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap zo goed mogelijk toe te rusten op een passende plek in de maatschappij. Een groot deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk (begeleide of vrije arbeid). Een klein deel vervolgt zijn weg via het entreeonderwijs naar arbeid of het MBO

 

Onze school kenmerkt zich door een prettig pedagogisch klimaat waarin leerlingen zichzelf mogen zijn. Wij zien dit als basisvoorwaarden voor kinderen om zich als individu te kunnen ontwikkelen en tot leren te kunnen komen. Vanuit deze basis begeleiden wij leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij.

 

Door deze doelstellingen en de aanpak van het praktijkonderwijs komen leerlingen in werk terecht dat echt bij ze past. Daarom kunnen we met trots zeggen: praktijkonderwijs werkt!

 

ga naar de website