OMO Scholengroep Helmond verzorgt voortgezet onderwijs voor Helmond en omgeving met vier scholen:

  • Carolus Borromeus College (mavo – havo – atheneum – gymnasium)
  • Dr. Knippenbergcollege (mavo – havo – atheneum)
  • Praktijkschool Helmond (regulier praktijkonderwijs voor leerlingen met een beschikking)
  • Vakcollege Helmond (basis – kader)

We hebben ruim 3800 leerlingen en hebben circa 450 medewerkers in dienst. De scholengroep valt onder het bestuur van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs waar in totaal 66 scholen onder vallen. Meer lezen of weten wat onze ambities zijn voor 2023? Bekijk dan ons jaarverslag.

Als je werkt bij een OMO-school heb je geen baan voor het leven, maar een loopbaan. In een organisatie die uitgaat van vertrouwen, van samenwerking en van verbondenheid. Vanuit de gedachte: als je het beste uit jezelf haalt en plezier hebt in je werk, verrijk je daarmee het onderwijs aan de leerlingen.

Wij willen leerlingen het beste onderwijs bieden. Dan is het belangrijk om ook een goede werkgever zijn. Want leraren die zich gewaardeerd voelen geven het beste onderwijs. Hoe we dat doen? Met onze eigen ondernemings-cao bijvoorbeeld. Wij bieden onze medewerkers een uniek carrièreperspectief waarbij de talenten, wensen, ambities en omstandigheden van de werknemer centraal staan.

Wil jij ook werken of stage lopen bij OMO Scholengroep Helmond? Hieronder per school de vacatures voor het komende schooljaar 2023-2024:

De OMO Scholengroep Helmond is een scholengemeenschap met vier deelscholen (Carolus Borromeus College, Dr. Knippenbergcollege, Prakijkschool Helmond en Vakcollege Helmond) die staan voor goed onderwijs, goede begeleiding en een fijne schooltijd op ieder niveau. Er zijn ongeveer 475 medewerkers werkzaam bij de Scholengroep.

 Stagiaire Marketing en Communicatie (meewerkstage)

 

  

Het Carolus Borromeus College is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium en telt 1400 leerlingen. De les is de basis op het Carolus: we organiseren het onderwijs rondom vakken. De slogan van het Carolus Borromeus College luidt ‘Het Carolus maakt je wereld groter!’. Elke dag investeert een leerling in zichzelf en groeit zijn wereld spreekwoordelijk. Daarnaast sluit deze slogan aan bij onze speerpunten internationalisering, versterkt talenonderwijs, ondernemerschap en XL-leren. 

Docent Nederlands

Docent Wiskunde

Docent Aardrijkskunde

TOA Biologie

Het Dr. Knippenbergcollege is een school voor mavo-havo-vwo. Een school met zo’n 1700 leerlingen en 175 medewerkers. Onze school kent een brede doelgroep en onderscheidt zich door ruim aandacht te besteden aan talentontwikkeling. Naast het behalen van een diploma, is er voor leerlingen veel te kiezen om zich bij aan te sluiten of in te ontwikkelen. Onze school maakt werk van contextrijk onderwijs. 

‘Dr. Knippenbergcollege, meer dan een school.’

Docent Duits

Docent Scheikunde

Docent Wiskunde

Docent Nederlands 

Docent Nederlands (vervanging)

Docent Bedrijfseconomie / Economie

Praktijkschool Helmond is een school voor voortgezet onderwijs met een speciaal karakter. Leerlingen werken bij ons toe naar een passende plek in de maatschappij op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Praktijkschool Helmond telt zo’n 230 leerlingen en 45 collega’s. 

Docent AVO

Docent CV vervanging

Docent Techniek (BLT)

Het Vakcollege Helmond is een vmbo school voor basis en kader Leerlingen. De school telt ongeveer 550 leerlingen en 80 medewerkers en maakt een groei door naar 600 leerlingen volgend jaar. De school biedt leerlingen vanaf het begin een sterk beroepsgerichte opleiding (techniek, economie en ondernemen en zorg en welzijn) om hen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hun functioneren in de maatschappij.

Docent Nederlands

Docent Wiskunde