Skip to content

Praktijkschool Helmond

Praktijkschool Helmond

praktijkonderwijs

De Praktijkschool Helmond is een middelbare school in het hart van Helmond, een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. We hebben als missie om alle leerlingen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap zo goed mogelijk toe te rusten op een passende plek in de maatschappij. Een groot deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk (begeleide of vrije arbeid). Een klein deel vervolgt zijn weg via het entreeonderwijs naar arbeid of het MBO.

Uiteraard kijken wij naar voortdurend naar ieders specifieke mogelijkheden. Wat ons kenmerkt? Kleinschaligheid. Daardoor hebben wij de mogelijkheid om veel extra aandacht te besteden aan persoonlijke aandacht, veiligheid en het leer- en leefklimaat in onze school.

www.praktijkschoolhelmond.nl